اگر غنی صلح می‌خواهد بی‌اعتمادی‌های درون حکومتی را رفع کند


اگر غنی صلح می‌خواهد بی‌اعتمادی‌های درون حکومتی را رفع کند

برخی نمایندگان مجلس، اختلافات درونی حکومت را بزرگترین چالش بر سر راه حکومت دانسته و تاکید دارند که اگر رییس وستر صلح می‌خواهد باید اول بی اعتمادی‌های درونی را رفع کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ برخی اعضای مجلس نمایندگان به این باور اند که چالش‌ها و نارضایتی‌های داخلی سبب تشدید بحران در کشور است و تا زمانیکه حکومت این مشکل را حل نسازد، نمی‌تواند با مخالفان نظامی‌اش (طالبان) صلح کند.

زهیر سعادت یکی از اعضای مجلس نمایندگان در این مورد می گوید که روند صلحی که هم اکنون حکومت در پیش گرفته است، (اعلام آتش بس یکجانبه و برگزاری تجمعات صلح خواهی) مقطعی و زود گذر است و با این تلاش‌ها صلح و ثبات دایمی در کشور تامین نخواهد شد.

آقای سعادت افزود که این تلاش‌های حکومت جز آزادی عمل دادن به طالبان و قربانی نیروهای امنیتی، دیگر سودی در پی نخواهد داشت.

او گفت: “اگر حکومت واقعاً می‌خواهد صلح و ثبات دایمی را در کشور برقرار سازد، اول باید بی‌اعتمادی‌های داخلی را بردارد، تبعیض را در ادارات نابود کرده و مشکلات مرزی را با کشور همسایه (پاکستان) به صورت بنیادی حل کند تا بحران ۴۰ ساله در کشور خاتمه یابد.”

مولوی شهزاده شاهد دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که اختلاف‌های درون حکومتی تاثیری بدی بر عرصه نظامی گذاشته است.

آقای شاهد افزود که اختلافات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی روحیه نیروهای امنیتی را تضعیف کرده و در مقابل برای طالبان امیدواری پیآنلاینی ایجاد کرده است.

او نیز تاکید دارد، تا زمانیکه رهبران حکومت اختلاف‌های سیاسی شان را کنار نگذاشته و در همه امور حکومت داری به وحدت نظر نرسند، تامین صلح در کشور کار دشواری خواهد بود.

این در حالی است که رهبران سیاسی حکومت در بخش‌های مختلف از جمله گماشتن افراد و اشخاص در رده‌های بلند حکومتی باهم اختلاف نظر جدی دارند.

هنگام برقراری آتش بس دو جانبه در آنلاینهای عید یکی از فرماندهان محلی طالبان در ولایت میدان وردک با اشاره به برکناری وزیر انرژی و آب از سوی رییس وستر غنی و مخالفت رییس اجرایی با این تصمیم آقای غنی گفته بود، دولتی که در میان خود اتفاق نظر ندارند چگونه با طالبان صلح می‌تواند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر