ایجاد تشکیلات گسترده‌ برای مقابله با ارتش‌های سایبری دشمنان
جانشین وزیر دفاع گفت: در جهت مقابله با ارتش‌های سایبری دشمنان، تشکیلات گسترده‌ای را در حوزه پدافند سایبری در سطح نیرو‌های مسلح ایجاد کرده‌ایم.