ایجاد ۵۹ دفتر آی سی تی روستایی در لرستان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان از تلاش برای ایجاد ۵۹ دفتر آی سی تی روستایی در این استان نیوز داد.