ایران از طالبان خواسته تا وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوند


ایران از طالبان خواسته تا وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوند

شورای عالی صلح کشور می‌گوید که گفتگوی مقام‌های ایرانی با نمایندگان گروه طالبان در تهران، در هماهنگی با دولت افغانستان صورت گرفته است.

به گزارش نویسنده وستر؛ سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح، امآنلاین یکشنبه (۱۶جدی) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که گفتگو بین مقام‌های ایرانی و نمایندگان طالبان در هماهنگی با دولت افغانستان انجام شده است.

نمایندگان گروه طالبان هفته گذشته با سید عباس عراقچی معین سیاسی وزارت امور خارجه ایران در تهران دیدار کردند.

سخنگوی شورای صلح می‌گوید که این نشست پیشاپیش با دولت افغانستان و شورای عالی صلح کشور هماهنگ شده بود.

آقای طاهری گفت که قبل از تدویر این نشست مشاور امنیت ملی ایران به کابل سفر کرده و به سران حکومت در این ارتباط به گفتگو نشست. به گفته وی، مقام‌های افغان از دولت ایران خواسته بود که طالبان را به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان تشویق کند.

او بیان داشت که تهران سعی کرده است در جریان نشست مقام‌های این کشور با نمایندگان طالبان، این گروه را به ختم جنگ و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان تشویق کند.

در همین حال سید عباس عراقچی معین سیاسی وزارت امور خارجه ایران، آنلاین گذشته وارد کابل شد و با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد.

گفته می‌شود که آقای عراقچی در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی، جزییات گفتگوهای خودش با نمایندگان طالبان را با مقام‌های افغان شریک ساخته است.

همزمان با تشدید روند گفتگوهای صلح افغانستان کشورهای مختلف سعی می‌کنند ابتکاراتی را در این روند به راه انداخته و مدیریت کنند. امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و ایران از جمله کشورهای اند که تاکنون درا ین روند نقش گیم کرده اند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر