ایلام امروز نشانی از محرومیت دیروز ندارد/بعد از انقلاب هر شهرستان یک مرکز آموزش عالی + فیلم
استان ایلام در دوران قبل از انقلاب اسلامی به روستای بزرگی می ماند که نه تنها ساختار شهری نداشت بلکه از کمترین امکانات علمی و آموزشی نیز بی‌بهره بود.