این بار ماشین ظرفشویی قاچاق!
در ادامه سریال دنباله دار قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی استان یزد ۱۵۳ دستگاه ماشین ظرفشویی قاچاق را کشف کردند.