ای تی آر هواپیما‌های سفارشی ایران را به دیگران واگذار می‌کند
هواپیماسازی‌ ای تی آر اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا تصمیم دارد هفت هواپیمای سفارش ایران ایر را به کشور یا شرکتی دیگر واگذار کند.