بارش فقط در ۳ استان کشور مثبت است! +نمودار
با منفی‌شدن دوباره آمار بارش‌های استان کردستان پس از حدود دوماه، تعداد استان‌های با آمار منفی بارش‌ها به ۲۸ استان رسید.