بازار تخم مرغ متعادل است/دریافت نرخ های دلخواه برای حمل و نقل نهاده های دامی
یک مقام مسئول گفت:با توجه به آنکه تولید تخم مرغ جوابگوی نیاز کشور است، از این رو مشکل خاصی در عرضه محصول وجود ندارد.