بازداشت بیش از ۸۰ قاچاقچی مواد مخدر در هفته گذشته
وزارت داخله/ کشور افغانستان اعلام کرد که طی یک هفته گذشته حدود ۸۵ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در این کشور بازداشت شده است.