بازداشت رییس جمهور سابق اکوادور در بلژیک
رافائل کوریا در بروکسل به اتهام ربودن یکی از مخالفان بازداشت شد.