بازداشت ۳ مسئول بلندپایه یک شرکت فضایی در روسیه
سه مقام بلندپایه شرکت فضایی «انرگیا» روسیه که در زمینه ساخت فضاپیما فعالیت دارد، به جرم تلاش برای تقلب بازداشت شدند.