بازداشت ۲۳۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در سه ماه گذشته


بازداشت 230 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در سه ماه گذشته

سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گوید که در سه ماه گذشته ۲۳۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور بازداشت شده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ خالد موحد سخنگوی این مرکز امآنلاین یکشنبه (۳ سرطان) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که این افراد در ولایت‌های مختلف کشور بازداشت شده اند.

آقای موحد گفت که ماموران مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، ۲۳۰ نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر و مسکرات بازداشته کرده اند که پرونده‌های این افراد شامل ۱۸۰ پرونده قضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده‌است.

 وی افزود که پرونده‌های این افراد در ریاست دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر زیر بررسی قرار دارد.

سخنگوی مرکز عدلی و قضایی با اشاره به کارکرد دادگاه مرکز مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بیان داشت که دادگاه ابتدایی و استیناف این مرکز در جریان سه ماه گذشته سال روان، ۱۷۹ تن را به شمول یک زن در پیوند به  ۱۳۶ قضیه جرمی قاچاق مواد مخدر از یک تا ۲۰ سال محکوم به زندان کرده است.

وی بیان داشت که همچنان محمکه ابتدایی و استیناف این دادگاه ۳۲ مظنون را که یک زن، یک افسر پولیس و یازده تن از موظفین خدمات عامه را شامل می‌شود حکم برائت داده است.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر