بازدید مسئولان میراث فرهنگی استان یزد از بومگردی چهارفصل شهر مروست
رئیس میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خاتم گفت:مسئولان میراث فرهنگی استان یزد در روز شهرستان خاتم از بومگردی چهارفصل شهر مروست بازدید کردند.