بازدید ۱۶ هزار مسافر نوروزی از جاذبه‌های تاریخی، گردشگری، مذهبی خمینی شهر
رییس میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان خمینی شهر گفت:در روزهای ابتدایی فعالیت ستاد نوروزی شهرستان حدود ۱۶ هزار نفر از جاذبه‌های تاریخی، گردشگری، مذهبی بازدید و بیش از ۳ هزار نفر مسافر در خمینی‌شهر اقامت داشته‌اند.