بازسازی جایگاه‌های نگهداری دام در مناطق زلزله زده
استاندار کرمانشاه گفت: روند بازسازی جایگاه‌های نگهداری دام در مناطق زلزله زده استان قابل قبول نیست و باید سرعت بگیرد.