بازگشایی جاده ترانزیتی جنوب در مسیر پلدختر
فرمانده نیروی انتظامی پلدختر از بازگشایی جاده ترانزیتی جنوب که بر اثر تصادف در مسیر پلدختر مسدود شده بود نیوزداد.