بازگشت جوان برق گرفته به زندگی
مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان گناوه گفت: با حضور به موقع نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ شهرستان گناوه یک سی پی آر موفق انجام شد.