بازی با احساسات عروس هلندی ! +فیلم
‬پرنده‌ی‭ ‬زینتی “عروس هلندی” کوچکترین و اجتماعی‌ترین عضو خانواده‌ی طوطی‌های کاکل سفید محسوب می‌شود.