باقری:مربیان تیم ملی صرفأ به دلیل یک رکوردگیری ورزشکاران را برای مسابقات پیش رو انتخاب نمی کنند/اگر کیانوش در دسته ۸۵ بود،می توانست صاحب مدال طلا شود
پیشکسوت وزنه برداری کشورمان گفت:مربیان تیم ملی صرفأ تنها به دلیل یک رکوردگیری ورزشکاران را برای مسابقات پیش رو انتخاب نمی کنند،چرا که پس از ارزیابی کامل درباره لیست تیم ملی اظهار نظر می کنند.