بانوی ژاپنی که تمام لوازم منزلش ایرانی است + فیلم
بانوی مسلمان ژاپنی، میهمان ویژه برنامه تلویزیونی پایش، در گفتگو با مجری با قاطعیت گفت برای حمایت از اقتصاد، کالای ایرانی می‌خرد.