باید با زبان توام با محبت با مردم صحبت کرد
آیت الله مکارم شیرازی گفت:با زبان توأم با محبت باید با مردم صحبت کرد، چراکه خشونت سبب فرار انسان می‌شود، باید رقیق‌القلب بود و به مردم احترام گذاشت گاهی دیده‌شده که برخی به مخاطبان با موارد توهین‌آمیز صحبت می‌کنند که امری نابجا است.