با انتخاب منشی، انتخابات ۵ آنلاینه مجلس به پایان رسید


با انتخاب منشی، انتخابات 5 آنلاینه مجلس به پایان رسید

نمایندگان سرانجام پس از ۵ آنلاین، امآنلاین موفق شدند تا با انتخاب منشی، اعضای هیات اداری مجلس را تکمیل کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ در انتخابات امآنلاین چهارشنبه (۲۳ حوت) مجلس نمایندگان، میرداد خان نجرابی نماینده مردم کاپیسا در مجلس به حیث منشی مجلس انتخاب شد.

با انتخاب آقای نجرابی به حیث منشی، انتخابات جنجالی مجلس پس از ۵ آنلاین پایان یافت.

در انتخابات امآنلاین هیات اداری مجلس، میرداد خان نجرابی و عبدالقادر زازی وطن دوست در پست منشی نامزد بودند که اقای نجرابی با بدست آوردن ۱۱۰ رای تایید به حیث منشی مجلس انتخاب شد و آقای زازی از رسیدن به این پست باز ماند.

در انتخابات امآنلاین مجلس ۲۰۱ نماینده شرکت کرده بودند.

نمایندگان مجلس در چهار آنلاین انتخابات گذشته، همایون همایون را به حیث معاون اول، امیرخان یار را به عنوان معاون دوم و عرفان الله عرفان را به حیث نایب منشی انتخاب کرده بودند.

براساس اصول وظایف داخلی مجلس، رییس مجلس برای یک دوره کاری ولی سایر اعضای هیات اداری برای یک سال انتخاب می شوند.

انتخابات درونی مجلس به دلیل مخالفت های سیاسی نمایندگان همه ساله با مشکل مواجه می شود و یک هفته کاری این مجلس را در بر می‌گیرد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر