با منتشرکنندگان اخبار کذب در فضای مجازی برخورد می شود
رئیس‌پلیس فتا استان بوشهر در راستای انتشار اخبار کذب در فضای مجازی هشدار داد: با مجرمین برابر قانون برخورد خواهد شد