بحران ثبت نام رای دهندگان؛ شورای وزیران نشست فوق‌العاده برگزار کرد


بحران ثبت نام رای دهندگان؛ شورای وزیران نشست فوق‌العاده برگزار کرد

نشست فوق‌العاده شورای وزیران حکومت وحدت ملی به دلیل حضور کم‌رنگ شهروندان در روند ثبت نام رای دهندگان برگزار شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ با آن که یک هفته از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان می‌گذرد اما این روند با استقبال شهروندان روبرو نشده است.

آمارهای رسمی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات منتشر شده نشان می‌دهد که در هفته نخست روند ثبت نام رای دهندگان تنها ۱۵۸ هزار نفر در سراسر افغانستان ثبت نام کردند.

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات خوشبین به افزایش حضور مردم در روند ثبت نام رای دهندگان است اما دیده می‌شود که این موضوع رهبران حکومت وحدت ملی را به شدت نگران کرده است.

محمداشرف غنی رییس وستر، پنجشنبه هفته گذشته (۳۰ حمل) به والیان ۳۴ ولایت کشور دستور داد که از مامورین دولتی بخواهند تا خودشان و اعضای خانواده‌های‌ آنها که واجد شرایط ثبت‌نام می‌باشند، طی هفته آینده نام‌های خویش‌را ثبت نمایند.

آقای غنی از علمای دینی و نهادهای جامعه مدنی نیز خواست تا شهروندان را تشویق کنند تا در انتخابات اشتراک کنند.

شورای وزیران نیز امآنلاین، به دلیل حضور کم رنگ مردم در روند ثبت نام رای دهندگان، نشست فوق‌العاده ای را برگزار کرد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست، عدم آگاهی مردم از چگونگی روند ثبت نام رای دهندگان را کم کاری حکومت و کمیسیون انتخابات عنوان کرده گفت که هنوزهم بسیاری از مردم از شیوه‌ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ها که بر اساس تذکره‌های ورقی است، آگاهی ندارند.

داکتر عبدالله از مردم خواست تا در روند ثبت نام رای دهندگان اشتراک کنند تا بتوانند در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای‌های  ولسوالی‌ها در سال جاری و انتخابات ریاست وستری و شورای ولایتی در سال آینده، رای دهند.

وی گفت:”رای دهی چه در انتخابات، پارلمانی، شورای ولسوالی‌ها، ریاست وستری و شورای ولایتی و حق رای دهی مربوط به این است که آیا کسی ثبت نام کرده در یک مرکز رایدهی یا نی؟ بعد این مربوط به این هم می‌شود که اگر تنها به همان مرکز که ثبت نام کرده‌اید رای داده می‌توانید و در جای دیگر نی. اساس همین برنامه همین است که برای جلوگیری از تقلب گسترده و شفافیت بیشتر انتخابات است. کسی اگر ثبت نام نکرده بود او فردا رای داده نمی‌تواند.برای ثبت نام باید با تذکره برود، که بعد استکر می‌خورد و فردا در همان مرکز رای داده می‌تواند که ثبت نام می‌کند. این تنها به انتخابات پارلمانی نیست. به هر چهار انتخابات که پیشرو داریم همین پروسه ربط می‌گیرد”.

رییس اجرایی از ادارات دولتی نیز خواست که مسوولیت‌های شان را برای زمینه سازی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه انجام دهند.

وی تاکید کرد که کامیابی انتخابات افغانستان مربوط به پروسه ثبت نام رای دهندگان بوده و اگر این پروسه کامیاب نشود، وضعیت سیاسی در کشور دچار بحران خواهد شد.

در همین حال مجلس نمایندگان نیز امآنلاین مسوولان کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس را در پیوند به نگرانی نمایندگان در مورد عدم اشتراک مردم در روند ثبت نام رای دهندگان استجواب کرد.

مسوولان کمیسیون انتخابات در پیوند به حضور کم رنگ مردم در روند ثبت نام رای دهندگان به نشست استجوابیه مجلس سنا نیز فرا خوانده شده اند.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر