بخش نیوزی با وستر مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ + فیلم
بخش نیوزی «با وستر» مورخ ۲۷ شهریور، در قالب یک فیلم، آماده و منتشر شده است.