بخش نیوزی مجله نیوزی مورخ ۱۹ مهر ۹۷ + فیلم
بخش نیوزی مجله نیوزی به موضوعات مختلف و سوژه‌های متنوعی پرداخته است.