بخش کودکان معلول بیمارستان نورافشار تعطیل نیست
رئیس بیمارستان فوق تخصصی نورافشار گفت: بخش کودکان معلول بیمارستان نورافشار در حال گسترش است و از هفته آینده کار خود را آغاز می‌کند.