بدون افغانستان انکشاف اقتصادی پاکستان ممکن نیست


بدون افغانستان انکشاف اقتصادی پاکستان ممکن نیست

وزارت مالیه پاکستان گفته است تا زمانی‌که کشورش روابط تجارتی و اقتصادی خود را بهبود نبخشد، انکشافی اقتصادی پاکستان ممکن نیست.

به گزارش نویسنده وستر؛ اسد عمر وزیر مالیه پاکستان در تازه‌ترین اظهاراتش در مورد وضعیت خراب اقتصادی پاکستان تاکید کرده که دولت این کشور باید روابط اقتصادی و تجارتی خود را با افغانستان بهبود بخشد.

به گفته او، با وجودیکه پاکستان با چین دهلیزهای اقتصادی را بازگشایی کرده است؛ ولی این دهلیزها تا زمانیکه پاکستان با افغانستان روابط نیک برقرار نکند مفید نخواهد بود.

او تاکید کرده، پاکستان مجبور است که از طریق افغانستان در پی بازگشایی راه زمینی به آسیاسی مرکزی باشد و در این رابطه باید در سیاست اسلام‌آباد با کابل تغییرات بیاید و برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی گام های اساسی برداشته شود.

وزیر مالیه پاکستان گفته که پاکستان باید روابط اقتصادی خود را با ایران نیز توسعه دهد تا بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی این کشور از این طریق رفع گردد.

این در حالی است که دولت پاکستان از دو سال به این طرف زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته و میزان صادرات این کشور به افغانستان نیز در پی وخامت روابط سیاسی به نصف کاهش یافته است.

آنلاین گذشته دوشنبه (۲۲ دلو) رییس وستر غنی گفت که افغانستان می خواهد به شمول کشورهای همسایه روابط تجاری خود را با تمامی کشورهای منطقه گسترش دهد.

نویسنده وستر- امور بین‌الملل