برآورد هزینه‌های نجومی جشن ازدواج/با این سوال نجات‌بخش از خودتان، زیر بار هزینه‌های کمرشکن نروید!
شعار‌های تبلیغاتی سالن‌های زیبایی و تشریفات عروسی زوجین جوان را برای ریخت و پاش اضافی و غیر ضروری در جشنشان وسوسه می‌کند.