برایان ویلسون: انگلیس نباید پیرو سیاست‌های آمریکا علیه ایران باشد
برایان ویلسون، وزیر کشور و سیاستمدار سابق انگلیسی ضمن انتقاد از پیروی کشورش از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران نوشت وزارت خارجه آمریکا را ایدئولوگ‌های جزم‌اندیش اداره می‌کنند.