برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری از هرگونه امکانات کار گرفته شودعبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در اولین نشست این مجلس پس از تعطیلات تابستانی تاکید کرد که برای برگزاری انتخابات از هرگونه امکانات کار گرفته شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان که در نشست امآنلاین شنبه (۱۷ سنبله) این مجلس صحبت می‌کرد، بر برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف، سراسری، عادلانه و آزاد تاکید ورزید.

آقای ابراهیمی گفت: “هرچند چالش‌های بی‌شماری برگزاری انتخابات آینده پارلمانی را احاطه کرده؛ اما مردم افغانستان انتظار دارند که حکومت با استفاده از امکانات شرایط برگزاری انتخابات سراسری، عادلانه و آزاد را فراهم سازد.”

همچنین، آقای ابراهیمی رسیدگی به مسایل کشوری از جمله انتخابات را جرء مسوولیت‌های قانونی مجلس خواند و بر دریافت راه‌های حل مناسب برای فایق آمدن بر مشکلات انتخاباتی تاکید کرد.

این در حالی است که اخیراً ایتلاف بزرگ ملی با افشای صدهزار شناسنامه جعلی ادعا کرد که این شناسنامه‌ها برای استفاده در انتخابات‌های آینده ثبت شده و بعضاً بنام‌های برخی مقام‌های عالی رتبه دولتی صادر شده، کنده و اساس ندارند و حتا بنام یک فرد تا ۲۰ شناسنامه‌ جعلی صادر و برچسپ خورده‌اند.

برخی اعضای این ایتلاف گفته اند: “ائتلاف بزرگ ملی در برابر انتخابات غیر شفاف ایستادگی می‌کند، زیرا حکومت می‌خواهد با برگزاری انتخابات پارلمانی با این شیوه تقلب به انتخابات آینده ریاست وستری نیز مشروعیت دهد.”

به گفته برخی اعضای ایتلاف، حکومت اینگونه زمینه راه یابی طرفدارانش را در مجلس آینده فراهم می‌سازد.

همچنین، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با توجه به افشای این اسناد، بار دیگر خواستار ایجاد کمیسیون بی‌طرف برای تغییر سیستم انتخاباتی از سیستم رای غیر قابل انتقال به سیستم رای قابل انتقال، بایمتریک رای دهندگان و فراهم آوری زمینه نظارت برای احزاب شده است.

اما، حکومت هرنوع دخالت در انتخابات را رد کرده و کمیسیون انتخابات نیز ضمن پذیرش جعل در روند ثبت نام رای دهندگان گفته که تلاش می‌کند تا امکان تقلب را محدود سازد.

حکومت با توظیف یک هیات، دستور داده تا شناسنامه‌های جعلی و عرضه برچسب‌های ثبت نام رای دهندگان به افراد و اشخاص غیر مسوول، بررسی شده و افرادی که مقصر تشخیص میشوند به پنجه قانون سپرده شوند.

با این وجود، برخی از نمایندگان در نشست امآنلاین مجلس نیز تاکید کردند که پرسش‌های در روند برگزاری انتخابات مطرح است که باید حکومت به آن پاسخ روشن دهد.

آنان تاکید ورزیدند که حکومت باید ادعاهای جعل و تقلب گسترده‌ در روند انتخابات را جداً برسی کند.

عبدالله امینی- کابل‌