برای وکلای شوراهای ولسوالی معاش تعیین می‌شود


برای وکلای شوراهای ولسوالی معاش تعیین می‌شود

ارگ ریاست وستری می‌گوید که برای وکلای شوراهای ولسوالی معاش تعیین خواهد شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست وستری با نشر نیوزنامه‌ای گفت که این تصمیم در جلسه امآنلاین چهارشنبه (۳ اسد) شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری که در ارگ برگزار شده بود، گرفته شده است.

در نیوزنامه ارگ آمده که در این جلسه شعیب تیموری معاون انسجام ریاست عمومی اداره امور، گزارش از چگونگی تحقق مصوبه شماره (اول) شورای عالی حاکمیت قانون در مورد قوانین سفارش‌شده در قانون اساسی، به جلسه ارائه کرده، گفت که از جمله ۱۱۴ قانون که ایجاد و وضع آن در قانون اساسی سفارش‌شده است، ۹۵ آن نافذ می‌باشد و ۱۹ قانون آن نافذ نگردیده و در جریان طی مراحل قانونی قرار دارند.

جلسه در خصوص ۱۹ قانون که تاکنون نافذ نگردیده و در جریان طی مراحل قانونی می‌باشد، بحث و تبادل نظر کردند.

محمداشرف غنی رییس وستر در این جلسه گفت که قانون شوراهای ولسوالی به زودترین فرصت به‌خاطر استعجالیت آن نهایی‌شود و در آن برای اعضای شوراهای ولسوالی معاش تعیین گردد.

این در حالی است که پیش از به دلیل عدم پیشبینی معاش برای وکلای شوراهای ولسوالی در قوانین، شماری از نامزدان از نامزدی شان انصراف داده بودند.

نویسنده وستر- کابل