برای ۱۴ ولسوالی هرات، ۴۶ پرستار و قابله آموزش دیدند


برای 14 ولسوالی هرات، 46 پرستار و قابله آموزش دیدند

۴۶ تن از بانوان در ولایت هرات به عنوان قابله و پرستار از یک دوره آموزشی دو ساله فارغ شدند.

قرار است این بانوان در ولسوالی‌های ولایت هرات فعالیت داشته باشند.

به گزارش نویسنده وستر، به نقل از نیوزنامه اداره صحت هرات، ۴۶ خانم که از ۱۴ ولسوالی هرات هستند به مدت دو سال آموزش‌های مسلکی پرستاری و قابلگی را فرا گرفتند.

بر اساس نیوزنامه، قرار است این بانوان هر کدام در مراکز درمانی ولسوالی‌های خود استخدام و در خدمت مردم قرار بگیرند.

به نقل از این نوشته، استخدام این گروه در دور دست‌ترین مراکز پزشکی، باعث بهبود کمیت و کیفیت خدمات اولیه درمانی خواهد شد.

گفتنی است که هزینه تحصیل و اقامت این دانشجویان بانو از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه و با همکاری موسسه شبکه انکشافی و انستیتوت علوم صحی هرات فراهم شده است.

 

یحیی فولادی – ولایت هرات