برخورداری از حقوق بشر برای مردم افغانستان دست نیافتنی باقی مانده است


برخورداری از حقوق بشر برای مردم افغانستان دست نیافتنی باقی مانده است

گزارش اخیر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم برخورداری از حقوق بشر برای مردم افغانستان دست نیافتنی باقی مانده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل به همکاری دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در گزارشی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به بررسی گرفته است.

در این گزارش بر پنج بخش، حفاظت از غیر نظامیان در منازعات مسلحانه، حفاظت از کودکان در منازعات مسلحانه، محو خشونت علیه زنان، و افزایش مشارکت زنان در تامین صلح، امنیت و تساوی جنسیت، جلوگیری از شکنجه و بازداشت های خودسرانه، و در نظر گرفتن حقوق بشر در پروسه های صلح و آشتی ملی تمرکز شده است.

 کیت گیلمور معاون کمیشنری عالی ملل متحد هنگام ارایه گزارش سالانه این نهاد گفته که با وجود اینکه انکشاف‌های مثبت و ابتکارات سازنده توسط حکومت رهبری به دست آمده، اما هنوز هم برخورداری از حقوق بشر برای مردم افغانستان در میان درگیری‌ها دست نیافتنی باقی مانده است.

گیلمور گفته: “با در نظرداشت عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر منتظر سهم گیری حکومت برای تطبیق تعهدات داوطلبانه اش و عملی شدن سفارشات ذکر شده در این گزارش می‌باشد”.

در همین حال شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست وستری می‌گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان با مشکلاتی روبرو بوده اما، حکومت تلاش می‌کند تا از جان و مال افراد ملکی حفاظت کند.

آقای مرتضوی در گفتگوی با نویسنده وستر گفت:” تمام تلاش حکومت این است که چگونه از جان و مال مردم حفاظت کند. در تمام عملیات که صورت می‌گیرد، این تدبیر از سوی نیروهای امنیتی گرفته می‌شود. در مواردی که تلفات افراد ملکی صورت می‌گیرد، عمدتا طالبان و گروه‌های تروریستی است. آنها در انتحاری‌ها و عملیاتی که انجام می‌دهند از باغ‌ها و درخت‌ها به عنوان سپر استفاده می‌کنند و همه‌ای این‌ها سبب می‌شود که تلفات افراد ملکی بلند برود. اما دولت هدایتش به همه‌ نیروهای امنیتی این است که در حفاظت از جان افراد ملکی تمام دقت و کوشش شان را انجام بدهند.”

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست وستری می‌گوید که حکومت با پلان چهارساله امنیتی که روی دست دارد، تلاش می‌کند تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان را تامین کند.

آقای مرتضوی گفت:” وقتی یک حمله تروریستی صورت می‌گیرد، آنجا کودک، پیر، جوان و همه از بین می‌رود یا مانع مردم به تعلیم و صحت و خدمات می‌شود و حقوق بشر به نحوی نقض می‌شود. تلاش حکومت این است که با پلان چهارساله‌ی که روی دست دارد تا حاکمیت دولت را افزایش بدهد و هم خدمات را زیاد کنیم و هم حقوق بشر را تامین کنیم.”

وی تاکید می‌کند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان هنوزهم با مشکلاتی روبرو بوده اما این وضعیت آنلاین به آنلاین در ساحات تحت کنترول حکومت بهتر خواهد شد.

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست وستری می‌گوید که اداره دادستانی کل افغانستان با ایجاد شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان در ولایات به بسیاری از این پرونده‌ها رسیدگی کرده و حکومت تلاش می‌کند تا ارزش‌های حقوق بشری به عنوان یک فرهنگ در افغانستان رعایت شود.

وی افزود که در حال حاضر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و ارزش‌های حقوق بشری؛ رعایت این ارزش‌ها و چگونگی رفتار با مردم در بین نیروهای امنیتی به شکل مواد درسی تدریس می‌شود.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر