برخورد برخی از نهادهای دولتی با نیوزنگاران پذیرفتنی نیست


برخورد برخی از نهادهای دولتی با نیوزنگاران پذیرفتنی نیست

سرور دانش معاون دوم ریاست وستر کشور می‌گوید که برخورد برخی از نهادهای دولتی با نیوزنگاران پذیرفتنی نبوده و باید به صورت اساسی بررسی شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای دانش که در جلسه ای بین کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت و نمایندگان جامعه بین المللی در مورد امنیت نیوزنگاران و معافیت از مجازات در کابل صحبت می‌کرد بیان داشت که برخی از این برخوردها عمدی و برخی دیگر غیرعمدی هستند.

وی تصریح نمود:”گاهی تخطی و خشونت که علیه نیوزنگاران صورت می‌گیرد از عدم آگاهی کارمندان ادارات دولتی از قانون است که عمدی نیست و گاهی هم عمدی است که ناشی از تخلفات است که درعرصه‌های مختلف صورت می‌گیرد”.

معاون دوم ریاست وستری خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان، برای حفظ آزادی بیان بعنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مشترک دولت و مبارزات شهروندان کشور مصمم و مسوول است.

آقای دانش گفت که نیوزنگاران در افغانستان هنوزهم با چالش‌های زیادی برای ادامه کار نیوزنگاری روبرو هستند.

چالش‌هایی که ناامنی در صدر آن قرار داشته و سپس، خشونت‌های مخالفان دولت و زورمندان در رده‌های بعدی آن جا خوش کرده است.

وی افزود:”هنوزهم چالش‌های ناامنی، خشونت‌های مخالفین دولت علیه رسانه‌ها و علیه نیوزنگاران که همچنان تهدید اصلی را تشکل می‌دهند که نظر به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز سال پار ۱۵ نفر نیوزنگار توسط مخالفان دولت به قتل رسیده‌اند”.

معاون دوم ریاست وستری تاکید کرد که حکومت مصمم است که قضایای خشونت علیه نیوزنگاران را با جدیت پیگیری کند. اما به گفته وی، به دلیل موجودیت نارسایی‌هایی در نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی به این قضایا زمانگیر بوده است.

آقای دانش در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش تازه سازمان گزارشگران بی‌مرز اشاره کرد و صعود دو پله‌ای افغانستان در این گزارش را دستاوردی مهم خواند.

در گزارش تازه سازمان گزارشگران بی‌مرز از وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در ۱۸۰ کشور جهان با آن که افغانستان کشوری خطرناک برای نیوزنگاران خوانده شده اما جایگاه افغانستان دو پله صعود کرده است. افغانستان در این گزارش جایگاه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که صبح امآنلاین چهارشنبه (۵ ثور) یک نیوزنگار محلی در ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

عبدالاحمد حسینی- نویسنده وستر