برخورد حکومت در امر مبارزه با فساد سلیقه‌ای و عقده‌مندانه است


برخورد حکومت در امر مبارزه با فساد سلیقه‌ای و عقده‌مندانه است

دفتر بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی گفته که افغانستان در جلوگیری از فساد زورمندان ناکام بوده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ در این گزارش همچنان آمده که مبارزه علیه فساد در افغانستان تنها در سطوح پایین وجود دارد اما در سطوح بلند این امر عملی نمی‌گردد.

اما حکومت وحدت ملی این گزارش را رد کرده و آن را بی‌اساس می‌خواند.

امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در گفتگوی با نویسنده وستر این گزارش سیگار را رد کرده و گفت حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری متعهد است و قانون بالای افراد فساد پیشه تطبیق خواهد شد.

آقای میثم، یافته‌های سیگار که درآن آمده حکومت افراد زومند و بلند پایه را مورد پیگرد قرار نمی‌دهد، نمی‌پذیرد و می‌گوید که مردم افغانستان شاهد محاکمه افراد زورمند و مقام‌های بلند حکومتی بوده اند و قانون بالای همه‌ افراد چی در سطح بالا و چی در سطح پایین حکومتی یکسان تطبیق می‌شود.

اما فیض‌الله جلال استاد دانشگاه در مصاحبه با نویسنده وستر با تایید یافته‌های سیگار در امر مبارزه با فساد در افغانستان می‌گوید که برخورد حکومت در امر مبارزه با فساد اداری سلیقه‌ای است.

استاد جلال گفت:” حکومت در امر مبارزه با فساد اداری عقده مندانه و سلیقه‌ای حرکت می‌کند و افراد را مورد پیگرد قرار می‌دهد که  از مقام‌های بلند پایه حکومتی اطاعت نمی‌کنند”.

وی در بخش دیگری از سخنانش حکومت را به دسیسه‌سازی علیه افرادی که از دستورات مقام‌های حکومتی پیروی نمی‌کنند متهم کرد.

به باور وی، حکومت به مبارزه با فساد اداری باورمند نیست و این امر باعث شده است که فساد در اداره‌های حکومتی به شگل گستره افزایش یابد و به یک فرهنگ تبدیل شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت که شماری از افراد بلند پایه حکومتی و زورمندان از این نقطه ضعف حکومت سوء استفاده کرده و دست به فساد گسترده می‌زنند. وی هشدار می دهد، درصورتیکه علیه فساد اداری در سطوح بالا مبارزه جدی صورت نگیرد، مشکلات امنیتی، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی در کشور افزایش خواهد یافت.

عبدالاحمد حسینی- نویسنده وستر