برخی سناتوران: رییس وستر غنی باید از خاقان عباسی تعهد قوی بگیرد


برخی سناتوران: رییس وستر غنی باید از خاقان عباسی تعهد قوی بگیرد

برخی از اعضای مجلس سنا می‌گویند که رییس وستر غنی باید از نخست وزیر پاکستان در زمینه همکاری در روند صلح افغانستان، تعهد قوی سیاسی بگیرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ اعضای مجلس سنا تاکید دارند که حکومت پاکستان قابل اعتماد نیست و اگر نخست وزیر آن کشور تعهد قوی و صادقانه ندهد، سفرش به کابل سودی نخواهد داشت.

نثار حارث یک عض مجلس سنا در این مورد گفت که حکومت پاکستان بارها در راستای تامین صلح و ایجاد روابط نیک با افغانستان تعهداتی را داده است، اما هیچ گاهی به آن عمل نکرده است.

آقای حارث افزود که اگر نخست وزیر پاکستان تعهد قوی به دولت افغانستان، سفرش به کابل هیچ دردی از دردهای مردم افغانستان را مداوا نخواهد کرد.

به گفته او، حکومت پاکستان از یک سو می‌گوید که در روند صلح افغانستان همکاری می‌کند، اما از سوی دیگر از طالبان می‌خواهد خشونت‌ها را افزایش دهد و نیز نظامیان پاکستان خود همه آنلاینه مناطق مرزی افغانستان را مورد حملات قرار می‌دهند.

انارکلی هنریار دیگر عضو مجلس سنا نیز می‌گوید که حکومت پاکستان به تعهداتش در مورد افغانستان صادق نیست.

خانم هنریار با اشاره به سفر دو آنلاین پیش معاون وزارت خارجه پاکستان به کابل و سفر احتمالی آنلاین جمعه نخست وزیر پاکستان به کابل گفت که رییس وستر باید نخست وزیر پاکستان را متقاعد سازد که ادامه جنگ در افغانستان به نفع هیچ کشوری منطقه به ویژه پاکستان نیست.

او، ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر پاکستان در سفر اخیرش به کابل در مورد همکاری در روند صلح صلح افغانستان تعهد صادقانه دهد.

شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان به آنلاین جمعه (۱۷ حمل) برای اولین بار به دعوت رسمی رییس وستر غنی به کابل خواهد آمد.

این سفر در حالی انجام خواهد شد که اخیراً روابط افغانستان و پاکستان در بد ترین وضعیت خود در سه سال گذشته حکومت وحدت ملی، قرار دارد.

حکومت پاکستان اعلام کرده است که این سفر به منظور بهبود روابط دو کشور انجام می‌شود.

عبدالله امینی- نویسنده وستر