برداشت جو در ۲۸ هزار هکتار از اراضی کهگیلویه وبویراحمد
برداشت جو در ۲۸ هزار هکتار از مزارع استان کهگیلویه وبویراحمد انجام شد.