برداشت کتیرا از مراتع روستای کلهرود
عضو شورای اسلامی روستای کلهرود گفت:پاییز امسال ۴ تن محصول کتیرا از مراتع روستای کلهرود در شهرستان شاهین شهر و میمه برداشت شد.