بررسی ادعای توزیع چهار میلیون شناسنامه جعلی به دادستانی کل محول شده است


بررسی ادعای توزیع چهار میلیون شناسنامه جعلی به دادستانی کل محول شده است

در پی ادعای یک عضو مجس نمایندگان مبنی بر توزیع چهار میلیون شناسنامه جعلی از سوی حکومت، رییس اداره ثبت و احوال نفوس می‌گوید که بررسی این ادعا به دادستانی کل محول شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ هفته پیش  لالی حمیدزی یک عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی این مجلس ادعا کرده که حکومت چهار میلیون شناسنامه جعلی توزیع کرده است.

در همین حال، همایون محتاط رییس اداره ثبت و احوال نفوس امآنلاین پنجشنبه (۱۰ جوزا) در یک نشست نیوزی در کابل، بدون آن که از کسی نام ببرد می‌گوید که اداره ثبت و احوال نفوس بررسی ادعای یک عضو مجلس نمایندگان مبنی بر توزیع چهار میلیون تذکره جعلی از سوی حکومت را به اداره دادستانی کل محول کرده است.

آقای محتاط گفت:” یکی از وکلای ولسی جرگه اتهامی را به تاریخ دوم جوزا وارد کرده بود که حکومت افغانستان چهار میلیون تذکره جعلی توزیع کرده است. ما دیآنلاین این موضوع را شخصاً به لوی ثارنوالی محول کردیم و از لوی ثارنوالی تقاضا کردیم که از وکیل محترم دعوت به عمل آورد، اسناد، شواهد و مدارک پیشکش کند که ثبوت بسازد که چهار میلیون تذکره که توزیع شده، جعلی است”.

رییس اداره ثبت و احوال نفوس می‌گوید که آنان تمام ادعاهایی که بر روند توزیع تذکره وارد می‌شود را به نهادهای عدلی و قضایی محول می‌کند.

وی تاکید کرد که گرفتن دو تذکره در قانون جرم شمرده شده و هر کسی که دست به چنین کاری می‎زند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

آقای محتاط بیان کرد که از آغاز کمپاین ملی توزیع تذکره تا کنون ۴٫۵ میلیون نفر تذکره تابعیت دریافت کردند. آقای محتاط خاطرنشان کرد که ولایت جنوبی قندهار بیشترین آمار دریافت کنندگان تذکره را دارد، در حالیکه ولایت‌های نورستان و میدان وردک کمترین آمار را ثبت کردند.

دولت افغانستان به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ کمپاین ملی توزیع تذکره ورقی را در سراسر کشور از ماه دلو سال گذشته به این سو آغاز کرده است.

به دنبال به کارگیری تذکره تابعیت در انتخابات پیشرو گزارش‌ها و انتقادهای زیادی در زمینه امکان تقلب در انتخابات با این شیوه نیز مطرح شد.

اکنون رییس اداره ثبت و احوال نفوس هرچند زمینه‌های اخذ توزیع تذکره جعلی از سوی شهروندان را تایید می‌کند اما می‌گوید برگزاری انتخابات از طریق تذکره تابعیت سبب تقلب در انتخابات پیشرو نخواهد شد.

کمپاین توزیع تذکره ورقی در حالی جریان دارد که نزدیک به ماه پیش محمد اشرف غنی رییس وستر کشور روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در ارگ ریاست وستری آغاز کرد. تصمیمی که با مخالفت جدی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی و شماری زیادی از سیاسیون افغانستان شد.

اکنون رییس اداره ثبت و احوال نفوس از ادامه روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیوز داده می‌گوید که تاکنون ۱۳۰۰ نفر شناسنامه‌های برقی دریافت کرده اند.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر