بررسی دقیق عملکرد تیم ملی ایران در بازی با اسپانیا +فیلم
ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸، در بخشی عملکرد تیم ملی را مورد آنالیز قرار داده است.