بررسی سفر رهبر جنبش مسلمانان آمریکا به ایران در «عصر»
نادر طالب‌زاده در جدیدترین برنامه تلویزیونی «عصر» به بررسی سفر رهبر جنبش مسلمانان آمریکا به ایران در «عصر» و واکنش های آن می پردازد.