بررسی عملکرد لژیونرهای فوتبال ایران در برنامه ۹۰ +فیلم
برنامه نود گزارشی از عملکرد لژیونرهای فوتبال ایران طی یک هفته اخیر را روی آنتن برد.