بررسی فاجعه غرب کابل به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد می‌شود


بررسی فاجعه غرب کابل به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد می‌شود

مجلس نمایندگان به کمیسیون اختصاصی این مجلس هدایت داد تا متنی را در خصوص بررسی فاجعه اخیر غرب کابل جهت پیشنهاد به شورای امنیت سازمان ملل، تهیه کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین چهارشنبه (۵ ثور) به کمیسیون روابط بین المللی مجلس هدایت داد، متنی را در خصوص فاجعه یکشنبه گذشته غرب کابل آماده کرده تا مجلس در مورد پیشنهاد آن به شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرد.

آقای ابراهیمی گفت که کمیسیون مربوط باید بالای این فاجعه بحث حقوقی کرده و پس از آن متنی را ترتیب دهد.

در همین حال، عبدالقیوم سجادی یک عضو کمیسیون راوبط بین المللی مجلس نیز گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس فصل ۷ منشور این سازمان مکلف است چنین حوادثی را به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کند.

آقای سجادی افزود، حادثه اخیر غرب کابل مصداق جنایت علیه بشریت است و اگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه امریکا، ناتو و اتحادثه اروپا به واقعیت علیه جنایات ضد بشری کار می‌کنند، باید این حادثه را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهند.

به گفته او، مجلس نمایندگان باید به بررسی حادثه دشت برچی کابل قدم عملی برداشته و آن را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کند.

در حمله آنلاین یک شنبه گذشته بر یک مرکز توزیع شناسنامه در غرب کابل حدود ۷۰ نفر کشته و بیش از ۱۲۰ تن دیگر زخمی شده اند.

اکثر قربانیان این رویداد، افراد ملکی  و از قوم هزاره هستند. زنان و شاگردان مکاتب نیز شامل قربانیان این رویداد بودند.

این حمله در نوع خود بدترین حمله بالای روندهای انتخاباتی در کشور خوانده شده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر