بررسی ۹۸ هزار پرونده قاچاق در کشور
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در سفر به قزوین گفت: در این ستاد ۹۸ هزار پرونده تخلف در حال رسیدگی است.