برق دستگاه‌های اجرایی پرمصرف قطع می‌شود
استاندار گیلان گفت: برق دستگاه‌های اجرایی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف بیشتری داشته باشند، قطع می‌شود.