برق ولایت‌های ننگرهار و لغمان از یک ماه بدین سو قطع شده است


برق ولایت‌های ننگرهار و لغمان از یک ماه بدین سو قطع شده است

سخنگوی شرکت برشنا تایید می‌کند که برق ولایت‌های ننگرهار و لغمان از ۳۵ آنلاین بدین سو قطع شده است.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا در مصاحبه با نویسنده وستر گفت که طالبان برق این دو ولایت را قطع کرده است.

آقای وحیدی بیان داشت:” همکاران ما دست به کار شده‌اند ولی تاهنوز به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانسته‌اند که برق ولایت ننگرهار و لغمان را وصل کنند.”

وی افزود:”همکاران ما آماده‌اند و به مجردی که  تهدیدهای امنیتی رفع گردد برق این ولایات نیز وصل می‌گردد.”

سخنگوی شرکت برشنا تاکید کرد:” همین که به همکاران ما اجازه داده شود، برق را وصل می‌کنیم.”

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در نشست امآنلاین دوشنبه (۱۴ عقرب) شورای وزیران گفت که در ولایت‌های ننگرهار و لغمان بیشتر از یک ماه می‌شود که برق قطع شده است.

داکتر عبدالله بیان داشت:”مردم شکایت دارند. مردم حق دارند که شکایت کنند. همچنان در کنار مشکلات مردم بخش صنعت هم متضرر شده است.

رئیس اجرایی حکومت تاکید کرد که در نشست شورای امنیت ملی که امآنلاین برگزار می‌شود مساله قطع برق در ولایت‌های ننگرهار و لغمان بحث خواهد شد.

محمدرقیب فیاض- نویسنده وستر