برمک: آوردن تغيیرات بنيادی در وزارت داخله زمان‌گیر بوده است


برمک: آوردن تغيیرات بنيادی در وزارت داخله زمان‌گیر بوده است

ویس‌احمد برمک وزیر امور داخله کشور تاکید می‌کند که با در نظر داشت وضعيت پيچيده امنيتی و چالش‌های موجود، آوردن تغیيرات بنيادی در این وزارت زمان‌گير بوده است

به گزارش نویسنده وستر؛ وزارت امور داخله، امآنلاین جمعه (۹ سنبله) با نشر نیوزنامه‌ای گفت که آقای برمک در دفتر كارش با سفير امريكا در كابل ديدار و پيرامون پروسه اصلاحات در وزارت امور داخله صحبت و تبادل نظر نمودند.

آقای برمک از پيشرفت‌های به ميان آمده در راستای تطبيق برنامه‌های اصلاحی ياد نموده گفت كه رهبری وزارت امور داخله اصلاحات گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف اين وزارت طی يك سال گذشته بوجود آورده است.

وزير امور داخله گفت كه يك استراتيژي واحد در برچ اگست ۲۰۱۷ ترتيب شده كه به اساس اين استراتيژی، تطبيق روند اصلاحات در دوبخش (پوليس و وزارت) صورت گرفته است.

آقای برمک با بيان اينكه پيشرفت‌ها در راستای تحكيمات زيربناهای ساختمانی براي نيروهاي پوليس ملی نيز در سراسر كشور رونما گرديده تصريح كرد كه با در نظر داشت وضعيت پيچيده امنيتی و چالش‌های موجود، آوردن تغيیرات بنيادی در وزارت امور داخله زمان گير بوده و در حال حاضر در بخش‌های تداركات، مالی و لوژستيك اصلاحات بوجود آمده است.

در همین حال جان بس سفیر امریکا در کابل، حمایت کشورش را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را اعلام کرده است.

نویسنده وستر- کابل