برنامه‌های رادیو و تلویزیون مرکز خلیج فارس دوشنبه ۱۴ خرداد سال ۹۷
برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس امروز دوشنبه ۱۴ خرداد سال ۹۷ را در باشگاه وستر مشاهده کنید.